Ponuda prema vrsti ispune

mad con mk

Ponuda krovnih panela prema vrsti ispune

kROVNI PANELI : ispuna mw

Krovni paneli sastoje se od dva profilirana lima i ispune od mineralne vune klase A1. Pogodni su za objekte gdje se zahtjeva vatrootpornost.

krovni pANELI : ispuna PUR/PIR

Krovni  paneli sastoje se od dva profilirana lima i ispune od poliuretana koji ima izuzetna termoizolacijska svojstva, bez obzira radi li se o PUR ili PIR ispuni. Pogodni su za objekte gdje je potrebna bolja termička izolacija.