Izjava o privatnosti

Mad Con d.o.o., PIA ANTUNOVAC, Industrijska 23, 31216 Antunovac (u daljnjem tekstu: Mad Con d.o.o.) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka.

Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna pa zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost Vaših osobnih podataka. Ovom Izjavom o privatnosti želimo Vas upoznati s našim sigurnosnim mjerama. Molimo Vas da našu Izjavu o privatnosti povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Prikupljanje podataka

Našu internetsku stranicu možete koristiti bez otkrivanja Vaših osobnih podataka. Niste obavezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja naše internetske stranice, osim ukoliko je to potrebno kako bi Vam odgovorili na upit, poslali Vam ponudu ili pružili uslugu u skladu s Vašim zahtjevom.

Serverski logovi

Kada posjetite našu internetsku stranicu radi sigurnosti rada servera i prevencije zlonamjernih upada na server sakupljaju se informacije koje Vas ne mogu identificirati kao osobu, to su informacije: adresa internet protokola (IP adresa), vrsta internet preglednika koji koristite na računalu, broj linkova koji ste kliknuli na našoj internetskoj stranici, zemlja ili županija otkuda dolazite, datum i vrijeme vašeg posjeta, naziv vašeg pružatelja internetskih usluga, web stranica preko koje ste došli do naše stranice (klikom na poveznicu), stranice koje ste pregledali na našoj web stranici. Ove informacije koriste se isključivo zbog sigurnosti servera i rada internetske stranice i ne upotrebljavamo ih u druge svrhe.

Koja vrsta podataka se prikuplja

Mad Con d.o.o. prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste našu internetsku stranicu ili kada komuniciraju s Mad Con d.o.o. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za ostvarivanje svrhe zbog koje klijenti koriste naše usluge i opseg prikupljenih podataka neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha, odnosno klijentu pružila usluga.

Navedeno uključuje:

  • Podatke koje klijenti unesu putem online formulara ili koje unesu na neki drugi način prilikom korištenja naših usluga (primjerice putem telefona ili e-pošte) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, sredstvo plaćanja itd.),
  • Podatke koju su poslani ili automatski generirani (primjerice datum i vrijeme korištenja usluge, slanja upita, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako je na te informacije dana privola)
  • Korespondencija i druga komunikacija s klijentima (primjerice e-pošta, telefonski razgovori koji radi unapređenja usluge mogu biti snimani)

Svrha obrade podataka

Mad Con d.o.o. može koristiti podatke klijenata koje prikupi u sljedeće svrhe:

  • Pribavljanje usluga koje nudi Mad Con d.o.o.
  • Za analizu statistike koje se odnose na primjerice, količinu pokazanog interesa klijenata za određeni proizvod ili uslugu koje nudi Mad Con d.o.o.
  • Internu kontrolu kvalitete
  • Održavanja i razvoja odnosa s klijentima
  • Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka tvrtke Mad Con d.o.o.
  • Prevenciju, otkrivanje i sprečavanje bilo kakve zloupotrebe
  • Odgovaranje na opravdane službene upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču tvrtke Mad Con d.o.o.ili u kojima tvrtka Mad Con d.o.o. sudjeluje

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Čuvanje podataka

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, Mad Con d.o.o. primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila neovlaštena ili na drugi način nezajamčena obrada. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava s kojima tvrtka Mad Con d.o.o. ima sklopljen ugovor o zaštiti privatnosti podataka.

Zadržavanje podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršavanje legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. Podatke klijenata vezane za određene usluge koje im pruža tvrtka Mad Con d.o.o. čuvamo za vrijeme trajanja pružanja usluge. U slučaju odbijenih ponuda, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, ukoliko od nas zatražite brisanje, podaci će odmah biti izbrisani.

Osobne podatke klijenata koji nam više nisu potrebni ili se nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Podatke za analitiku koje prikupljamo nakon privole, čuvamo 50 mjeseci.

Pravo uvida i ispravka

Vezano za sve Vaše podatke koji su kod nas pohranjeni, imate pravo na uvid, te pravo ispravka, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netočni i neažurni. Za sve navedeno dovoljno je samo da nam pošaljete zahtjev na e-poštu: mad.con.hrv@gmail.com

Pravo odustajanja

U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu osobnih podataka te zatražiti prestanak njihove daljnje obrade, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. U svakom trenutku možete zatražiti prestanak obrade Vaših podataka i njihovo brisanje, dovoljno je samo da nam pošaljete zahtjev na e-poštu: mad.con.hrv@gmail.com

Sigurnost prijenosa podataka

Svi podaci koje unesete na našoj internetskoj stranici zaštićeni su korištenjem SSL certifikata. Koristeći SSL, komunikacija browsera s web serverom je enkriptirana te osigurava trenutačno najviši nivo sigurnosti.

Djeca

Vodeći računa o važnosti zaštite privatnosti djece na našoj Internet stranici ne prikupljamo, ne obrađujemo i ne koristimo informacije o osobama za koje nam je poznato da su mlađe od 18 godina bez prethodne i vjerodostojne privole zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnik ima pravo i može zahtijevati uvid u informacije koje je dalo dijete te može zahtijevati da se one obrišu.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili sugestija ili smatrate da Vam je povrijeđeno neko pravo, molimo Vas da nam se javite putem e-pošte mad.con.hrv@gmail.com , ili na adresu: Mad Con d.o.o., PIA ANTUNOVAC, Industrijska 23, 31216 Antunovac, kontakt osoba je Damir Matković.

Stalni razvoj Interneta zahtijeva povremene prilagodbe naše izjave o privatnosti pa pridržavamo pravo izmjena iste kada je to potrebno.

Datum zadnjeg ažuriranja: 26.10.2022.