Limovi

mad con mk

Ponuda limova

U ponudi imamo sve vrste nisko i visoko profiliranih limova, perforiranih limova, sinusnih limova.

Profilirani limovi

SINUSNI PROFILIRANI LIMOVI

SINUSNI PROFILIRANI LIM S 18

SINUSNI PROFILIRANI LIM S 27

LUČNO PROFILIRANI LIMOVI

LUČNO PROFILIRANI LIM LS 18, LS 27

LUČNO PROFILIRANI LIM LT 18, LT 40

limeni krovni pokrov - Crijep ploča

lIMENI KROVNI POKROV C 40

LIMENI KROVNI POKROV C 15

Falcani krov

falcani krov kz

FALCANI KROV ks

fALCANI KROV f